PO ZÁVODĚ

HLAD je za námi. Všichni splátci přežili a dostalo se jim slavnostního vstupu do bájemi ověnčeného Kapitolu. Zaslouženě. Gratulujeme! Aréna byla drsná a místy trochu nespravedlivá, ale krásná. Počasí luxusní. Štěstěna vrtkavá. Na splátce čekalo 60 velkých (obsluhovaných) aktivit a dalších 40 malých stanovišť. Prošívání bludiště na šicím stroji. Střílení na pohyblivý terč. Šplhání na obrovský kámen. Stavění lanového mostku na ostrůvek v bažině. Cvakání pastí na myši dle speciální navigace. Koulení člověka ve čtyřstěnu z kůlů. Odvoz „tunelem“ na druhý konec arény. Jízda na kajaku po asfaltu. Hledání barelu v hustníku. Kladení vajec do plat na vajíček za pomoci foukacích pump. Foukání mouky a konzumace Nutelly, pod nimiž bylo heslo. Metání tenisáků trebuchetem. Měření teploty hvězdných hřejivých pytlíků na dálku. Tahání bugyny po lese. Tyrolský traverz. Haptické bludiště. Svoz vajec z kamenů. Vysoká lana. Házení šlehačkových waflí do obličejů. Šifry. Plus souboje s ostatními týmy – souboj s koulí na gumě, logická hra Odražeč, slovní hra Wordmaze, dřepování či paměťová hra Kuličky.

Závodu se celkem zúčastnilo 59 dvojčlenných týmů.

PODĚKOVÁNÍ

Organizátoři děkují především vám, účastníkům. Závod se nesl ve velmi pohodovém duchu, týmy se spojovaly do koalic, potkávaly se, seznamovaly se, plnily spolu úkoly. Soubojové aktivity probíhaly v poklidu a vlídnosti, což nám udělalo obrovskou radost. Díky!

Velmi děkujeme Terce Štefanové, Láďovi Habáskovi, Vítkovi Procházkovi a Luďkovi Hrnčířovi za ohromnou pomoc při finalizaci závodu.

Bez koho by se ale závod nedal vůbec realizovat, byli B-týmáci, tj. kamarádi, kteří přijedou na místo, jsou ochotni strávit 30 a více hodin času na stanovištích, uvádět aktivity, nespat, čekat na to, jestli jim dovezeme jídlo, případně přijet ještě o dva dny dříve a stavět vysoká lana. Klobouk dolů před vámi všemi. Poděkování patří zejména Tomáši Golimu Kučerovi (+2 děti), Lubošovi Luňákovi, Zuzce Benešové, Terce Hercigové s manželem (+1 dítě, +1 pes), Josefu Urbanovi, Elišce a Jurovi Župkovým (+2 děti), Šárce Novákové, Pavlu Finnovi Šimečkovi, Markétě Müllerové, mamce Ivance Ušce Prokešové a taťkovi Peťkovi Prokešovi, Danovi Buršíkovi, Verče Kyselé, Martinovi Kuldovi Kulichovi, Martině Jindřiškové, Sabče Láčikové, Karlovi Nejedlému, Mišce Zedníkové (+1 dítě), Vojtovi Procházkovi, Borisovi Bódovi Jančovi, Lukemu Srnkovi, Ládínovi Ženožičkovi, Frodovi Serbusovi, Bolkovi Bártovi, Radkovi Doubravovi, Nele Králové, Tomáši Náčelníku Hánlovi, Hance Pupíkové, Tomáši Koláčnému a Aničce Střelcové, Báře Šlapákové, Ondrovi Hloušovi, Tomáši Stinglovi, Radovanovi JohnemuGavalcovi, Dance Hladké (+1 dítě), Verče a Ondrovi Horákovým (+2 děti), Tomáši Kračmarovi, Janě Schormové, Kubovi Šaldovi, Hance Klíčové, Báře Votavové, Luboru Vítkovi, Janče Pupajzovi Šachtové, Žížalovi a Pétě Tylichové, Aničce Mackové (+1), Šárce Svobodné a Vladimírovi a Janče Gebauerové.

A v neposlední řadě děkujeme organizacím a jednotlivcům, kteří nám pomohli materiálně, zázemím, či know-how. Především Instruktorům Brno, pod jejichž hlavičkou se závod uskutečnil. Dále Diamantině training, lanovému centru PROUD Praha i Brno, firmám Dronte a Noah kayaks, Lesům ČR za bezproblémové jednání, rekreačnímu středisku Sklárna, únikové hře Riddle Twist, klubu orientačního běhu SK Praga Praha, hospůdce U Kamenného stolu v Tisu u Blatna, TOM Kasiopea a Frodovi za skvělé vaření, svobodným bednářům za zapůjčení Ozobota, Martinu Křivánkovi a dalším!